Kreditorstyring ved AccounterpartLad os klare jeres daglige bogføring, og spar penge!

Ønsker I et tilbud? Ring 48 79 80 31 – Eller udfyld nedenfor.

  Navn

  Telefon

  E-mail

  Det får I

  ✅ Procesoptimering

  ✅ Eksternt regnskab

  ✅ Likviditetsstyring

  ✅ Økonomistyring

  Bogføring

  Den løbende bogføring er en helt central forudsætning for at drive en sund forretning.

  – Samtidig er det ofte et område, som ikke tillades kontinuerligt fokus. Og dermed bliver bogføringen let parkeret som et nødvendigt onde, som kun tages op når det er absolut nødvendigt.

  Hvad om I kunne vende det onde til det gode og konvertere den løbende bogføring til et effektivt styringsværktøj, som gør jer i stand til at træffe de rigtige beslutninger og som styrker forretningen.

  Bogføring ved Accounterpart

  ACCP tilbyder grundlæggende tre forskellige ydelser, som sikrer overblik og overskud – ugentlig bogføring, månedlig bogføring, eller kvartalsvis bogføring. Dertil kommer en række rapporterings- og analyse-moduler som kan tilvælges efter behov.

  Ugentlig bogføring

  Henvender sig til virksomheder som ønsker Kreditor- / Debitorstyring. Her er det en forudsætning, at være opdateret og ajour med bogføringen. I sådanne tilfælde afleværer kunden den samlede mængde bilag en gang om ugen, som så efterfølgende bogføres af ACCP. Med denne løsning er virksomheden hele tiden på forkant med udviklingen i sin likviditet.

  Månedlig bogføring

  Bilag afleværes senest den 10. i måneden efter udgangen af en måned. ACCP bogfører og sender jer en råbalance. Fordelen ved denne ydelse er, at I med et månedligt ajourført bogholderi kan vurdere likviditet og andre økonomiske spørgsmål. Du tildeles en fast kontaktperson, som efterhånden vil være godt inde i jeres regnskab. Månedlig bogføring er det mest hensigtsmæssige, for virksomheder med relativt mange aktiviteter og/eller flere ansatte medarbejdere.

  Kvartalsvis bogføring

  I afleverer bilag og andet materiale senest den 10. i måneden efter udgangen af et kvartal – alternativt halvårligt. ACCP foretager bogføringen og sender jer en råbalance, så du er fuldt opdateret i forhold til virksomhedens status og lønsomhed. Hen mod udgangen af et regnskabsår laver vi årsregnskabet sammen med jer og hvis virksomheden er underlagt revision, sørger vi for at klargøre materialet til revisor. Denne løsning henvender sig til virksomheder, for hvem opdateringsbehovet ikke er så stort. Det kunne eksempelvis være konsulentvirksomheder, som fortrinsvist arbejder projekt-orienteret.

  Tillægs moduler efter behov

  1) Likviditetsstyring

  ACCP tilbyder i forbindelse med den månedlige bogføring for eksempel at foretage pengestrømsanalyse, likviditetsforudsigelser, afstemninger, administration af kreditfaciliteter og værdipapirbeholdninger.

  2) Økonomistyring
  Økonomistyrings-modulet omfatter udarbejdelse af interne regnskaber og statistikker, omkostningskontrol, rentabilitetsanalyser, ledelsesrapportering og – sparring. Økonomistyrings-modulet henvender sig primært til større virksomheder eller virksomheder med mange varegrupper / varenumre.

  3) Eksternt regnskab
  Eksternt regnskab omfatter udarbejdelse af årsafslutning, klargøring til revision, samt gennemgang af regnskabet med revisor.

  4) Procesoptimering
  ACCP har i kræft af sin brede berøringsfalde indgående erfaring i optimering af processer og procedure og tilbyder assistance i forhold til eksempelvis: optimering af økonomifunktionen, beskrivelse af forretningsgange, gennemførelse af strategi- og budgetteringsprocesser, samt pengestrøms optimering.

  “Tillidsvækkende virksomhed –  At hyre Accounterpart til at udføre kreditorstyring for vores virksomhed, har været den bedste beslutning vi nogensinde har gjort. Siden 2013 hvor vi lavede et samarbejde med Accounterpart, har vi altid betalt vores fakturaer til tiden og vi har aldrig misset en forfaldsdato. Dette kan vi kun have sparet penge på, da vi årligt modtager ca. 2700 fakturaer!”

  – Mikkel Botofte Larsen

  “Tak Lars , for det gode overblik. Det har været ikke mindre end en lettelse at hyre Lars Pedersen til at få styr på vores kreditorer. Vi betaler ikke længere rykkergebyr eller andet der fordyre hele vores betalingsproces.”

  – Jette Carlsen

  “God styring. Det er næsten flovt at indrømme, men vi har aldrig haft så godt styr på vores kreditorer, som efter Accounterpart overtog hele vores kreditorstyring. Vi betaler alle regninger til tiden, og vi har et perfekt overblik over hvornår ting forfalder.”

  – Ib Pedersen

  “Kreditorstyring i særklasse. Vi har før outsourcet hele vores kreditorstyring og bogholderi, men vi har aldrig fået så god indsigt i vores kreditorstyring som efter Accounterpart overtog vort engagement. Tak for god rådgivning Lars.”

  – Niels Sørensen